Grunnleggende informasjon om Oslo

Oslo (kalt Christiania 1624-1877 og Kristiania 1877-1925) er hovedstaden i Norge, landets største by, og både en kommune og et fylke. Nabokommunene til lands er i vest Bærum, i nord Ringerike, Lunner og Nittedal, i øst Skedsmo og Lørenskog, i sør Enebakk, Ski og Oppegård, og til sjøs i sør Nesodden.

Oslo8

Oslo blir også kalt Tigerstaden. Det Kongelige Slott, Stortinget, Regjeringen, Høyesterett og de fleste andre nasjonale offentlige styringsorganer ligger i Oslo.

Byen har et areal på 454 km², og Oslo kommune har 544 073 innbyggere per 1. juli 2006, 11,6 % av befolkningen i Norge. Bybebyggelsen Oslo omfatter også det bebygde sammenhengende arealet i flere tilliggende kommuner i Akershus, og har per 1. januar 2006 til sammen 825 105 innbyggere fordelt på 280,28 km²[1]. Høyeste punkt er Kjerkeberget, 629 m.o.h. Dette er for øvrig også Oslos nordligste punkt.