Folk flest bor i Oslo

Siden Oslo er Norges største by, er det ikke overraskende at den også er den folkerikeste byen i landet. Antall innbyggere overskrider 600 000 og øker stadig. En tredje del av dette tallet utgjør folk med utenlandsk bakrunn. Oslo er altså et veldig internasjonalt sted der flere kulturer møter og muligheter for folk er større.

Flere og flere mennesker kommer til Oslo og bosetter seg der. Det er ikke bare snakk om innvandrere. Nordmenn fra andre deler av landet velger også ofte å flytte til hovedstaden. Livet det er nemlig fristende og byr på flere muligheter både når det gjelder karriere og privat liv.

Statistikken viser at den største gruppen utgjør folk i yrkesaktiv alder. Det er de som ser for seg mange fordeler med å bo i Oslo. Det er nemlig der de største bedriftene og konsernene holder til. Å finne jobb i Oslo synes altså å være lettere enn andre steder. Større byer assosieres med høyere velstand og bedre sjanser til å finne noe for seg. Oslo er ikke et unntak her. Derfor kan stor andel innbyggere beskrives som arbeidsinnvandrere.

Oslo14

Oslo har også blitt et sted som oftes velges av utlendinger til å bosette seg. Som hovedstan oppfattes den som vennlig mot andre kulturer. På gater kan man se folk fra alle kanter av verden. De kommer dit av ulike grunner, noen av dem betrakter Oslo som midlertidig løsning før de reiser videre. Men noen av dem blir der for godt og bidrar til at Oslo vokser og blir virkelig internasjonal europeisk by.

Den gruppen som også er sterkt representert i Oslo, er selvfølgelig studenter. Antall universiteter og høyskoler, både statlige og private, gjenspeiler seg i antall unge mennesker som flytter for å ta utdanning der. Studielivet i Oslo er altså godt utviklet. Derfor er det også stadig flere og flere utenlandske studenter som søker om studieplass der.

Men bortsett fra Oslos ekte innbyggere, er det også turister man møter på gater. Det er ganske stort antall av dem som besøker byen årlig, og de er ikke til å overse. Og det er også de som bidrar til byens vekst og dens populæritet. Rykter blir spredt av dem slik at flere og flere betrakter Oslo som et godt sted til ikke bare å ta en kort tur til, men til å bli der litt lenger.

Selv om det fortsatt er langt færre mennesker i Oslo enn i andre europiske steder, så er den norske byen på vei til å kunne bli sammenlignet med dem. Og i forhold til hele Norges befolkning bor folk flest i Oslo